42 Dakika

Türkiye‘de Çağdaşlaşmanın Tarihi: İşgal

September 13, 2021

Mondros Mütarekesi imzalandıktan sonra İtilaf Devletleri hızla işgale başladılar. Musul düştü. İstanbul İtilaf Devletleri komutası altına alındı. İstanbul'a dönen Mustafa Kemal burada bir çıkış arıyor, arkadaşları ile görüşüyor, bir yol bulmaya çalışıyordu. Aynı tarihlerde Paris Barış Konferansı hareketli bir gündemle doluydu. Almanya'nın tazminatı, Doğu Sorunu, İtalyan talepleri en sonunda Konferansı kopma noktasına getirecekti. 42 Dakika'nın bu bölümünde işgal yıllarından Mustafa Kemal'in Bandırma Vapuru'na bindiği güne kadar geçen zamanı birlikte değerlendiriyoruz.

 

Instagram: 42 Dakika

Podbean App

Play this podcast on Podbean App